Coaching

jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga klientowi w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji. Coach, dzięki swojej wiedzy, znajomości skutecznych narzędzi i umiejętności ich zastosowania dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta, wierzy, że klient jest z natury pełen pomysłów. Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości. Coach towarzyszy klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient jest, do punktu w którym chce być.
Podczas indywidualnych sesji coachingowych:
  •  sprecyzujesz swoje cele
  • stworzysz atrakcyjną wizję tego co chcesz osiągnąć
  • odkryjesz swoje najgłębsze wartości
  • skonfrontujesz się ze swoimi ograniczającymi przekonaniami
  • rozwiniesz umiejętności podejmowania trafnych decyzji
  • krok po kroku zaplanujesz swoje działania
  • wzmocnisz swoje zaangażowanie i motywację
  • dotrzesz do własnych, niepowtarzalnych odkryć i rozwiązań
  • poznasz narzędzia i techniki wspierające skuteczne osiąganie celów

MEDIACJE

Dobre życie nie jest prezentem, którym są obdarowywani tylko szczęśliwcy. Jest rzeczywistością, którą można kształtować. Poczucie, że mogę mieć wpływ na swoje życie, że chcę brać odpowiedzialność za siebie daje siłę do zmiany. Nie funkcjonujemy na bezludnej wyspie, wchodzimy nieustannie w relacje. Nierzadko dochodzi do sytuacji konfliktowych. W końcu  życie jest tygielkiem, w którym mieszają się zarówno nasze umiejętności interpretacji zdarzeń, których doświadczamy ze zdolnościami innych. Buzuje, rodzi się gniew, strach, walka, a z nimi przeświadczenie beznadziejności sytuacji. I tu pojawia się przestrzeń, do mediacji, do takiego kontaktu z drugą osobą, która umożliwi osiągnięcie porozumienia uwzględniając interesy obu stron. Pozwala to rozwiązać sytuacje trudne z poczuciem wpływu na swoje życie, uczy komunikacji racjonalnej, zdrowej.

Mediacja jest procesem, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom skonfliktowanym. W atmosferze poufności wspiera obie strony w komunikacji i osiągnięciu ugody.

Z mediacji może skorzystać każdy, kto chce sam rozwiązać swoje sprawy i kto ma świadomość, że jakość sporu, a więc i jakość życia zależy od niego.

Kontakt: mediator@eiskierka.pl

 

USTAWIENIA HELLINGERA

Indywidualne ustawienia systemowe
Ustawienia systemowe to niezwykła, ale skuteczna metoda psychoterapii stworzona przez Berta Hellingera. Klasyczne ustawienia odbywają się w grupie osób, które stają się reprezentantami członków rodziny klienta. Przy pomocy ich spontanicznych ruchów i wypowiedzi zostają odkryte nieświadome wzorce i zależności w systemie rodzinnym. „Przekazy” te wpływały do tej pory na życie, powodując problemy, blokady i trudności. Teraz zostają rozwiązane.
Osoba biorąca udział w ustawieniu odczuwa jego wpływ natychmiast, na ogół jako rodzaj uwolnienia, niosącego ulgę zrozumienia, pogodzenia się, napływu nowych sił. W następnych tygodniach i miesiącach, a niekiedy latach, wpływ ustawienia rozwija się dalej, oddziałując także na sam system rodzinny i niejednokrotnie na bliskie osoby.
Ustawienia pomagają poradzić sobie z konfliktami w rodzinie, poznać i przepracować przyczyny niepowodzeń, zrozumieć własne korzenie i pojednać się z nimi (co zawsze daje siłę), poradzić sobie z sytuacją braku jednego lub obojga biologicznych rodziców, odnaleźć swoją męską lub kobiecą tożsamość, wyzbyć się lęku, depresji oraz innych trudności psychologicznych. Mogą być milowym krokiem na drodze psychicznego rozwoju.
W ustawieniach indywidualnych nie ma grupy, a jedynie klient i terapeuta. Odbywają się przy pomocy specjalnych figurek, lub niekiedy kartek papieru kładzionych na podłodze. To zadziwiające, ale techniki te pozwalają dotrzeć do tych samych wzorców, co ustawienia z pomocą reprezentantów. Praca jest tu ponadto bardziej skoncentrowana na osobie, której ustawienie dotyczy, a ona sama silniej skupiona na ustawieniu. To daje niejednokrotnie dodatkową korzyść.
Każdy może sprawdzić siłę i głębię indywidualnych ustawień systemowych, jednocześnie pomagając sobie lepiej i owocniej żyć.
Damian Janus – psycholog kliniczny, filozof, religioznawca, autor rozdziału o metodzie Hellingera w podręczniku akademickim psychoterapii.