Katarzyna Wyzina

ds. kontaktu z mediami
BIURO: NOWA PSYCHOLOGIA
Kraków, ul. Retoryka 17/1
tel. +48 663 200 201
nr konta: Bank PKO BP S.A.
50 1020 5558 1111 1877 0030 0043
mail: biuro@nowapsychologia.com

 

  W kwestii wynajęcia sali lub gabinetu zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: http://biuro@nowapsychologia.com