Biodanza


Rejestracja

TERMIN WARSZTATÓW: 25 listopada dwa 2 -godzinne bloki zajęć: godz.17.00-19.00 oraz druga grupa 19.15-21.15

Kraków 25_listopad 2019 Nowa PsychologiaMIEJSCE: Kraków ul. Floriańska 18/6 (III piętro)

WARSZTAT PIERWSZY 17.00-19.00: „Witalność i Uczuciowość”

W jaki sposób nasz impuls witalny prowadzi nas do nawiązywania zdrowych i odżywczych relacji. Chęć więzi i tworzenia relacji z innymi osobami. Mówimy o prostych możliwościach, które tworzą się z zauważenia innej osoby, komunikacji wzrokiem, otworzenia na emocje, która płynie z kontaktu z inną ludzką istotą, przynależną do tego samego gatunku ludzkiego. Instynkt stadny.

W czasie zajęć, poprzez ruch będziemy praktykować naszą witalność i uczuciowość po to, aby nasze spojrzenie na świat nabrało człowieczych barw i możliwości

UWAGA: osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w dwóch warsztatach tego dnia (o godz.17.00 i o godz.19.15), gdyż oba stanowią ciągłość tematyczną

CENA: 50 zł za jeden warsztat.

TUTAJ MOŻESZ KUPIĆ BILET NA TEN WARSZTAT https://ekobilet.pl/agnieszka-sut-biodanza

WARSZTAT DRUGI 19.15-21.15:Witalność i Płynność”.

Impuls witalny, który powoduje, że mamy motywacje do życia i działania powinien przeplatać się z płynnością. Elastycznością i widzeniem dalej w perspektywie życia. Unikanie niepotrzebnych przeszkód, zamiast stawianie im niepotrzebnie czoła, kumulując w ten sposób motywacje i energię do ważniejszych celów w życiu.

Życiu należy pomagać, a nie walczyć z nim. Szukać nowych rozwiązań. Wybierać cel i podążać ku niemu, szukając najlepszych dróg.

W czasie zajęć, poprzez ruch będziemy praktykować naszą witalność, płynność i przyjemność jaka płynie z patrzenia na świat dalekosiężnie

CENA: 50 zł za jeden warsztat.

TUTAJ MOŻESZ KUPIĆ BILET NA TEN WARSZTAT https://ekobilet.pl/agnieszka-sut-biodanza

DODATKOWE INFORMACJE: biodanzawpolsce@gmail.com , tel. 660 844 470

Pragniemy, aby każdy człowiek, w każdej sytuacji życiowej, mógł doświadczyć Biodanzy.
Jeśli chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w zajęciach, a Twoja sytuacja materialna jest trudna, skontaktuj się z nami. Wspólnie postaramy się znaleźć takie rozwiązanie, aby dać Ci taką możliwość.

Uwagi organizacyjne: Na zajęciach tańczymy boso lub w skarpetkach antypoślizgowych. Prosimy o przyniesienie stroju sportowego (koszulka) na zmianę. Dobrze jest zabrać na zajęcia butelkę wody. Prosimy o zgłaszanie problemów zdrowotnych utrudniających uczestnictwo w zajęciach do prowadzącego, przed warsztatami. Organizator ani trener nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie zajęć. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez niego w miejscu, gdzie prowadzony jest warsztat Biodanzy. Uczestnik wpłacając opłatę za zajęcia akceptuję tym samym powyższe warunki.


 

OPIS METODY: Biodanza to ceniona w krajach południowych i zachodnich i coraz bardziej popularna w Polsce metoda rozwoju poprzez ruch z wykorzystaniem muzyki. Ruch oparty jest o naturalne i podstawowe gesty (np. gest przywitania wspólny dla wszystkich kultur świata). Podstawą jej głębokiego działania jest grupa. Nie ma Biodanzy bez grupy. To dzięki mnogości interakcji między tańczącymi otrzymujemy wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, przynależności. To dzięki innym tańczącym możemy najwięcej dowiedzieć się o sobie samym.

Muzyka w Biodanzy to obok ruchu i grupy trzeci filar metody. Nie jest tylko podkładem muzycznym; emocje, które ze sobą niesie i rytm prowadzi tańczących w intensywne przeżywanie chwili. To właśnie intensywne „tu i teraz” nazywane jest w Biodanzy „vivencia”. Twórca Biodanzy- psycholog i antropolog prof. R. Toro wyróżnił 5 linii vivencji: żywotność, seksualność, kreatywność, uczuciowość i transcendencja. Na warsztatach rozwijane są w różnej intensywności wszystkie linie. Podstawowym obszarem, nad którym pracuje Biodanza jest żywotność. Prof.Toro zakładał, że człowiek nie może rozwinąć innych obszarów potencjału jak np. seksualność czy kreatywność, jeżeli ma małą żywotność, małą moc życia. W trakcie ćwiczeń Biodanzy uczestnicy nie rozmawiają ze sobą, komunikacja odbywa się jedynie na poziomie odczuć, emocji i mowy ciała.

Podstawą metody są dodatnie, wartościowe zasoby człowieka, które według jej twórcy, umożliwiają nieograniczony rozwój. Faktem jest, że pozytywne bodźcowanie powoduje, iż organizm sam przystosowuje się do tego zdrowego stanu. Jest to swego rodzaju intuicyjne „przeprogramowanie” siebie na pełne, szczęśliwe życie. Dlatego charakterystyczne dla pracy w Biodanzy jest stałe powtarzanie zdrowych, pozytywnych sytuacji.

Model teoretyczny Biodanza pozwala na szerokie zastosowanie metody nie tylko w obszarze rozwoju osobistego, ale również w aspekcie terapeutycznym. Biodanzę stosuje się jako wsparcie terapii chorych w szpitalach, centrach terapeutycznych, ośrodkach socjoterapeutycznych.

JAKIE KORZYŚCI OBSERWUJĄ U SIEBIE TAŃCZĄCY BIODANZĘ?

– redukcja stresu

-wzrost żywotności, chęci do życia

– poprawa kontaktów międzyludzkich (łatwiejsze nawiązywanie znajomości, przyjaźni)

-lepsze czucie własnego ciała i emocji

– uwolnienie kreatywności (sprawczości w życiu)

DLA KOGO?

-Dla osób poszukujących łagodnej, a zarazem skutecznej metody rozwoju osobistego

– Dla chcących umocnić więzi międzyludzkie (funkcjonowanie w społeczności i grupie, pracy, rodzinie),

-Jako wsparcie dla osób z problemami psychosomatycznymi, z zaburzeniami odżywiania, z depresją

– Może być nową formą pracy dla osób profesjonalnie pracujących z ciałem, psychologów (w tym psychoonkologów), pedagogów, terapeutów, edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, z ludźmi starszymi, trenerów odpowiedzialnych za budowanie zespołów w firmach.

– rodziców poszukujących empatycznej, niewerbalnej metody komunikacji z dzieckiem.

WARSZTAT PROWADZI:

Agnieszka Sut, Certyfikowana Facilitatorka, Metodyk Biodanza® System Rolando Toro.

Od 1998 mieszka na stałe we Włoszech i tam poznała Biodanzę, z którą jest związana od 2001 roku. Kształciła się w Szkole Biodanzy® w Padwie, a później w Centro Studi di Biodanza® w Bolognii uzyskując dyplom IBF Facilitatora Biodanza® Systemu Rolando Toro. Była szkolona również przez twórcę metody prof. Rolando Toro. Uzyskała kilka specjalizacji w wykorzystaniu metody (Biodanza w miejscu pracy -dla firm i zakładów pracy, Biodanza dla dzieci i młodzieży, Biodanza i Geriatria, Biodanza glos i instrumenty perkusyjne, Biodanza wodna).

W 2016 wprowadziła metodę Biodanzy do Polski promując ją poprzez warsztaty, zajęcia, uczestnictwo w festiwalach, konferencjach, zajęciach dla osób dorosłych (zajęcia rozwojowe poprzez pracę z ciałem), seniorów w Domach Opieki, seniorów z chorobą Parkinsona, w Centrach Aktywności Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, dla dzieci oraz w firmach i miejscach pracy jako Team Building.

W lutym 2019 roku założyła pierwszą w Polsce Szkołę dla przyszłych nauczycieli Biodanza® IBF w Polsce. www.biodanza.org,  gdzie do prowadzenia zajęć zaprasza najlepszych metodyków Biodanzy z całego świata.

Jest Prezesem Fundacji Biodanza Polska, której celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz działań prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, w tym metody Biodanza.

www.biodanza.com.pl

FB Biodanza Polska Agnieszka Sut


 

PRZECIWWSKAZANIA:

W zajęciach Biodanzy może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, płeć, zdolności ruchowe i stan zdrowia. Prosimy jednak o informację w przypadku: zażywania leków psychotropowych, nałogów w trakcie leczenia, problemów z sercem i ciśnieniem, słabowidzenia (niewidomi), poważnych operacji czy amputacji, które odbyły się w przeciągu ostatniego roku.